Regulamin

śr., 02/08/2017 - 14:48
Dane zbierane podczas rejestracji:

Podczas rejestracji Użytkownik podaje następujące dane: adres e-mail, imię, nazwisko, firma, nr telefonu, hasło. Podanie tych danych jest konieczne dla prawidłowego zakończenia procesu rejestracji.

Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są standardowe dane takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp.

Dane zbierane podczas transakcji

Podczas transakcji dotyczących korzystania z usług UNIT Wydawnictwo Informacje Branżowe Sp. z o.o. zbierane są dane niezbędne dla zawarcia i wykonania tej transakcji w zależności od formy płatności i wymogów prawnych.

Dane zbierane podczas pozostałych kontaktów

Podczas kontaktów za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, Użytkownik może zostać poproszony o przekazanie swoich danych osobowych np. imienia, nazwiska, adresu email, itp.

Wykorzystywanie gromadzonych danych

UNIT Wydawnictwo Informacje Branżowe Sp. z o.o. dołoży profesjonalnych starań, aby zabezpieczyć dane podczas ich zbierania i przetwarzania. Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie w celu umożliwienia logowania się i korzystania z Serwisu. Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji transakcji, a zatem mogą w tym celu być przekazane podmiotowi obsługującemu transakcje płatnicze w szczególności dla obciążenia karty kredytowej. Podmiot ten nie zostanie upoważniony przez UNIT Wydawnictwo Informacje Branżowe Sp. z o.o do wykorzystania tych danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest konieczne, aby dokonać zakupu naszych usług.

Dane zbierane automatycznie mogą być wykorzystane przez UNIT Wydawnictwo Informacje Branżowe Sp. z o.o. do definiowania i analizowania zachowań osób odwiedzających naszą stronę internetową, do zbierania danych demograficznych lub do dostosowania zawartości naszych stron internetowych do szczególnych preferencji osoby odwiedzającą naszą stronę.

Dane zbierane podczas pozostałych kontaktów będą wykorzystywane w związku z tymi kontaktami i w związku ze zdarzeniami będącymi konsekwencją tych kontaktów, w szczególności:
  • dane, jakie są zebrane w ramach kontaktu Biurem Obsługi Klienta, będą wykorzystane wyłącznie w celu rozwiązania zagadnienia zgłoszonego w ramach tych kontaktów,
  • jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera, dane zostaną wykorzystane w celu wysyłania newslettera


Zebrane dane mogą być przekazane właściwym organom, jeśli tego zażądają w ramach obowiązujących przepisów prawa lub jeśli będzie to konieczne w związku ze złamaniem przepisów przez Użytkowników.

Poza wyżej przypadkami wymienionymi w niniejszym dokumencie UNIT Wydawnictwo Informacje Branżowe Sp. z o.o. nie będzie udostępniała danych osobom trzecim, bez zgody osób, których dane dotyczą,.

Komunikacja

Z Użytkownikami naszego serwisu UNIT Wydawnictwo Informacje Branżowe Sp. z o.o. komunikuje się przede wszystkim drogą mailową, jeśli jednak wymaga tego sytuacja, możliwy jest też kontakt telefoniczny bądź za pomocą poczty tradycyjnej.

Informacje Odnośnie Danych Osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia swoich danych. Zgłoszeń w tym zakresie należy dokonywać mailowo na adres: info [at] unit [dot] pl

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

UNIT Wydawnictwo Informacje Branżowe Sp. z o.o. wysyła krótkie informacje tekstowe - pliki cookies, które są zapisywane na komputerze użytkownika. Pliki cookies nie pobierają żadnych danych personalnych Użytkownika, chyba że jest on zarejestrowanym Użytkownikiem.

Zmiany naszej polityki prywatności.

UNIT Wydawnictwo Informacje Branżowe Sp. z o.o. może dokonać zmian niniejszej polityki prywatności. Zmiany zostaną każdorazowo publikowanie na stronie www w części „Polityka prywatności”.